Бизнес профил

Старком Холдинг АД е холдингово дружество, чийто реално осъществяван предмет на дейност е свързан с придобиване, управление и развитие на дружества в страната и чужбина. Основната инвестиция на Старком Холдинг е участието му в Еврохолд България АД.

Старком Холдинг АД е мажоритарен собственик на капитала на Еврохолд България АД.

Дружествата от портфейла на Еврохолд България АД оперират на следните пазари: застрахователен и здравноосигурителен, лизингов, финансов, автомобилен, недвижими имоти. Основният бизнес е концентриран по линията „Продажба на автомобили – Лизинг – Застраховане”.

Дружествата в групата предлагат следните услуги:
  • Застрахователни услуги;
  • Здравноосигурителни услуги;
  • Финансов и оперативен лизинг;
  • Финансово посредничество;
  • Продажба на нови автомобили;
  • Продажба на употребявани автомобили;
  • Автосервизни услуги;
  • Продажба на резервни части;
  • Отдаване на автомобили под наем;
  • Управление на инвестиционни имоти.

Текущата бизнес структура включва три основни подхолдинга Евроинс Иншурънс Груп АД, Авто Юнион АД и Евролийз Груп, специализирани съответно в застраховане, продажба на автомобили и лизинг, инвестиционния посредник Евро-Финанс АД и Еврохолд Имоти ЕООД специализирано в управление на недвижими имоти.